หวานจ๋อยหยอด http://wanjoyyod.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=14-10-2008&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=14-10-2008&group=7&gblog=10 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[เสียน้ำตากับเวลาที่หายไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=14-10-2008&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=14-10-2008&group=7&gblog=10 Tue, 14 Oct 2008 20:41:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=01-09-2010&group=4&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=01-09-2010&group=4&gblog=39 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[September song]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=01-09-2010&group=4&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=01-09-2010&group=4&gblog=39 Wed, 01 Sep 2010 1:39:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=23-02-2010&group=4&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=23-02-2010&group=4&gblog=38 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[thx for all my birthday wish :)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=23-02-2010&group=4&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=23-02-2010&group=4&gblog=38 Tue, 23 Feb 2010 1:39:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=31-12-2009&group=4&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=31-12-2009&group=4&gblog=37 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[หมดปีแล้วนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=31-12-2009&group=4&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=31-12-2009&group=4&gblog=37 Thu, 31 Dec 2009 22:10:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=08-11-2009&group=4&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=08-11-2009&group=4&gblog=36 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[falling in love with the girl next door]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=08-11-2009&group=4&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=08-11-2009&group=4&gblog=36 Sun, 08 Nov 2009 16:03:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=13-10-2009&group=4&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=13-10-2009&group=4&gblog=35 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[หนีตามกันไปเพลินวาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=13-10-2009&group=4&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=13-10-2009&group=4&gblog=35 Tue, 13 Oct 2009 23:12:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=24-09-2009&group=4&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=24-09-2009&group=4&gblog=34 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[ก่อนเป็นหมอ 101]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=24-09-2009&group=4&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=24-09-2009&group=4&gblog=34 Thu, 24 Sep 2009 0:35:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=18-03-2009&group=4&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=18-03-2009&group=4&gblog=33 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[พรุ่งนี้จะปอกผลไม้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=18-03-2009&group=4&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=18-03-2009&group=4&gblog=33 Wed, 18 Mar 2009 1:30:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=03-02-2009&group=4&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=03-02-2009&group=4&gblog=32 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากมี นาทีที่ยิ่งใหญ่ สักครั้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=03-02-2009&group=4&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=03-02-2009&group=4&gblog=32 Tue, 03 Feb 2009 23:39:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=03-11-2008&group=4&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=03-11-2008&group=4&gblog=31 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวใจอุ่นๆกับหน้าหนาวปลายปี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=03-11-2008&group=4&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=03-11-2008&group=4&gblog=31 Mon, 03 Nov 2008 22:13:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=21-10-2008&group=4&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=21-10-2008&group=4&gblog=30 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณเคยเจอคนพิเศษร่วมทางไปด้วยกันบ้างไหมคะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=21-10-2008&group=4&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=21-10-2008&group=4&gblog=30 Tue, 21 Oct 2008 21:31:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=10-10-2008&group=4&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=10-10-2008&group=4&gblog=29 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[แด่คุณตาของฉัน...เป็นครั้งสุดท้าย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=10-10-2008&group=4&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=10-10-2008&group=4&gblog=29 Fri, 10 Oct 2008 11:36:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=04-10-2008&group=4&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=04-10-2008&group=4&gblog=28 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝ น ต ก น้ ำ ไ ห ล ข้ า ง ห น้ า ต่ า ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=04-10-2008&group=4&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=04-10-2008&group=4&gblog=28 Sat, 04 Oct 2008 21:47:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=03-10-2008&group=4&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=03-10-2008&group=4&gblog=27 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่มีแฟนมันผิดปกติหรือไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=03-10-2008&group=4&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=03-10-2008&group=4&gblog=27 Fri, 03 Oct 2008 20:05:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=02-10-2008&group=4&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=02-10-2008&group=4&gblog=26 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝันดีๆ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=02-10-2008&group=4&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=02-10-2008&group=4&gblog=26 Thu, 02 Oct 2008 22:11:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=27-09-2008&group=4&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=27-09-2008&group=4&gblog=25 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[เครื่องซีรอกซ์มันต้องสร้างมาจากคนขี้เกียจแน่ๆเลย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=27-09-2008&group=4&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=27-09-2008&group=4&gblog=25 Sat, 27 Sep 2008 21:57:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=12-07-2008&group=4&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=12-07-2008&group=4&gblog=24 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[จากจำเลยรักมาถึงบาดาลใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=12-07-2008&group=4&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=12-07-2008&group=4&gblog=24 Sat, 12 Jul 2008 9:43:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=29-06-2008&group=4&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=29-06-2008&group=4&gblog=23 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[ปวดขา vs ประสาทกลับ ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=29-06-2008&group=4&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=29-06-2008&group=4&gblog=23 Sun, 29 Jun 2008 11:05:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=31-05-2008&group=4&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=31-05-2008&group=4&gblog=21 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[ประเทศไทยจะมี"วันพรุ่งนี้"อีกกี่วัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=31-05-2008&group=4&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=31-05-2008&group=4&gblog=21 Sat, 31 May 2008 23:05:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=21-05-2008&group=4&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=21-05-2008&group=4&gblog=20 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเรามันก็ต้องมีวันแย่ๆกันบ้าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=21-05-2008&group=4&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=21-05-2008&group=4&gblog=20 Wed, 21 May 2008 21:07:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=19-05-2008&group=4&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=19-05-2008&group=4&gblog=19 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปดูละครถาปัด "เกราะเพชรเจ็ดสี" มาแหละ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=19-05-2008&group=4&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=19-05-2008&group=4&gblog=19 Mon, 19 May 2008 21:08:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=12-05-2008&group=4&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=12-05-2008&group=4&gblog=18 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องจริงยิ่งกว่านิยาย เมื่อเรา(เกือบ)เข้าห้องผิด!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=12-05-2008&group=4&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=12-05-2008&group=4&gblog=18 Mon, 12 May 2008 1:54:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=02-05-2008&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=02-05-2008&group=4&gblog=17 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[ว่าด้วยเรื่องของพระเอก "สวรรค์เบี่ยง"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=02-05-2008&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=02-05-2008&group=4&gblog=17 Fri, 02 May 2008 0:25:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=01-05-2008&group=4&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=01-05-2008&group=4&gblog=16 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[กำลังแกะท่าเต้น tell me]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=01-05-2008&group=4&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=01-05-2008&group=4&gblog=16 Thu, 01 May 2008 0:47:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=28-04-2008&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=28-04-2008&group=4&gblog=15 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่ออิจฉามากกว่าปรารถนาดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=28-04-2008&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=28-04-2008&group=4&gblog=15 Mon, 28 Apr 2008 0:12:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=22-04-2008&group=4&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=22-04-2008&group=4&gblog=14 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[ตารางงานช่วงนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=22-04-2008&group=4&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=22-04-2008&group=4&gblog=14 Tue, 22 Apr 2008 22:15:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=17-04-2008&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=17-04-2008&group=4&gblog=13 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[วิ่งไปวิ่งมาวันรับนิสิตเพิ่มรอบสอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=17-04-2008&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=17-04-2008&group=4&gblog=13 Thu, 17 Apr 2008 22:56:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=15-04-2008&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=15-04-2008&group=4&gblog=12 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[เกือบไปแล้วมั้ยล่ะ!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=15-04-2008&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=15-04-2008&group=4&gblog=12 Tue, 15 Apr 2008 1:17:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=14-04-2008&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=14-04-2008&group=4&gblog=11 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[สงกรานต์...เมื่อคนทุกรุ่นเติบโตผ่านช่วงเวลาเดียวกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=14-04-2008&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=14-04-2008&group=4&gblog=11 Mon, 14 Apr 2008 1:59:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=12-04-2008&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=12-04-2008&group=4&gblog=10 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บรอยยิ้มข้างทาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=12-04-2008&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=12-04-2008&group=4&gblog=10 Sat, 12 Apr 2008 22:23:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=27-09-2008&group=7&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=27-09-2008&group=7&gblog=9 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำตาอุ่นๆ ก็ทำให้ผ่อนคลายลงได้เหมือนกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=27-09-2008&group=7&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=27-09-2008&group=7&gblog=9 Sat, 27 Sep 2008 0:39:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=14-09-2008&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=14-09-2008&group=7&gblog=8 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อก้าวมาถึงจุดที่เค้าว่ากันไว้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=14-09-2008&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=14-09-2008&group=7&gblog=8 Sun, 14 Sep 2008 19:01:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=16-03-2008&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=16-03-2008&group=7&gblog=7 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[ก็แค่ จี พี เอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=16-03-2008&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=16-03-2008&group=7&gblog=7 Sun, 16 Mar 2008 15:05:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=08-04-2008&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=08-04-2008&group=7&gblog=6 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันว่าคณะนี้ทำลายชีวิตวัยรุ่นของฉันไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=08-04-2008&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=08-04-2008&group=7&gblog=6 Tue, 08 Apr 2008 15:03:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=30-08-2008&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=30-08-2008&group=7&gblog=5 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตจะหาอะไรดีกว่านี้ได้ที่ไหน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=30-08-2008&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=30-08-2008&group=7&gblog=5 Sat, 30 Aug 2008 19:48:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=10-08-2008&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=10-08-2008&group=7&gblog=4 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[ประชุมรวมนิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชียที่ญี่ปุ่น เด็กไทยได้ที่หนึ่งอีกแล้วค่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=10-08-2008&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=10-08-2008&group=7&gblog=4 Sun, 10 Aug 2008 12:32:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=23-07-2008&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=23-07-2008&group=7&gblog=3 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[ใครว่าเรียนหมอไม่หนัก คนนั้นมันโกหก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=23-07-2008&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=23-07-2008&group=7&gblog=3 Wed, 23 Jul 2008 19:40:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=29-05-2008&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=29-05-2008&group=7&gblog=2 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[สดจากห้องเรียน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=29-05-2008&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=29-05-2008&group=7&gblog=2 Thu, 29 May 2008 15:35:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=24-05-2008&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=24-05-2008&group=7&gblog=1 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดเทอมปีสาม เมื่อคุณหมอเรียนเลข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=24-05-2008&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=24-05-2008&group=7&gblog=1 Sat, 24 May 2008 12:32:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=26-04-2008&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=26-04-2008&group=6&gblog=1 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปสอยแป้งใหม่มา(อีก)หนึ่งตลับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=26-04-2008&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=26-04-2008&group=6&gblog=1 Sat, 26 Apr 2008 22:19:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=16-01-2010&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=16-01-2010&group=5&gblog=9 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสือเล่มที่หนึ่งของปีนี้ ... แม่น้ำนี้ชื่อนิจนิรันดร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=16-01-2010&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=16-01-2010&group=5&gblog=9 Sat, 16 Jan 2010 0:50:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=31-10-2009&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=31-10-2009&group=5&gblog=8 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[เกี่ยวนิยายน่ารักน่าเก็บจากงานหนังสือ ... แด่รัก ด้วยดวงใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=31-10-2009&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=31-10-2009&group=5&gblog=8 Sat, 31 Oct 2009 23:42:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=05-11-2008&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=05-11-2008&group=5&gblog=7 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดถุงงานหนังสือ...แบบดีเลย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=05-11-2008&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=05-11-2008&group=5&gblog=7 Wed, 05 Nov 2008 22:41:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=18-10-2008&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=18-10-2008&group=5&gblog=6 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[งานหนังสือ ผ่านสายตาของฉัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=18-10-2008&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=18-10-2008&group=5&gblog=6 Sat, 18 Oct 2008 22:48:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=28-04-2008&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=28-04-2008&group=5&gblog=5 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[หยิบ "วสันต์ลีลา" มาอ่านในวันฝนโปรย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=28-04-2008&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=28-04-2008&group=5&gblog=5 Mon, 28 Apr 2008 23:02:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=16-04-2008&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=16-04-2008&group=5&gblog=4 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[เหน็บหนาวในเดือนเมษา กับ "นั่งรถไฟไปตู้เย็น"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=16-04-2008&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=16-04-2008&group=5&gblog=4 Wed, 16 Apr 2008 21:53:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=05-04-2008&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=05-04-2008&group=5&gblog=3 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA["The Soundtracks of My Love" by นิ้วกลม รักที่สุดในสากลโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=05-04-2008&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=05-04-2008&group=5&gblog=3 Sat, 05 Apr 2008 0:20:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=20-03-2008&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=20-03-2008&group=5&gblog=2 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านแล้วชอบ "เลื่อมพรายลายรัก"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=20-03-2008&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=20-03-2008&group=5&gblog=2 Thu, 20 Mar 2008 19:53:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=19-03-2008&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=19-03-2008&group=5&gblog=1 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[งานหนังสือปีนี้ จะซื้ออะไรดี??]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=19-03-2008&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=19-03-2008&group=5&gblog=1 Wed, 19 Mar 2008 20:16:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=11-04-2008&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=11-04-2008&group=4&gblog=9 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[เห็นทางออกของปัญหา เสมือนเห็นดาวพรายตาในเมืองกรุง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=11-04-2008&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=11-04-2008&group=4&gblog=9 Fri, 11 Apr 2008 10:41:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=10-04-2008&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=10-04-2008&group=4&gblog=8 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหาทำให้คนเราแกร่งขึ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=10-04-2008&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=10-04-2008&group=4&gblog=8 Thu, 10 Apr 2008 22:34:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=09-04-2008&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=09-04-2008&group=4&gblog=7 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[หรือสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วนะ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=09-04-2008&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=09-04-2008&group=4&gblog=7 Wed, 09 Apr 2008 10:43:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=02-04-2008&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=02-04-2008&group=4&gblog=5 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[ไล่ตาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=02-04-2008&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=02-04-2008&group=4&gblog=5 Wed, 02 Apr 2008 10:27:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=21-03-2008&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=21-03-2008&group=4&gblog=4 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่เฉยๆ งานมันก็วิ่งเข้ามาชนได้อีก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=21-03-2008&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=21-03-2008&group=4&gblog=4 Fri, 21 Mar 2008 23:55:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=18-03-2008&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=18-03-2008&group=4&gblog=3 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่ออ่านคำสัมภาษณ์ของพี่สิงห์ - วรรณสิงห์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=18-03-2008&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=18-03-2008&group=4&gblog=3 Tue, 18 Mar 2008 20:22:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=17-03-2008&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=17-03-2008&group=4&gblog=2 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[แผนที่ไม่เคยได้ทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=17-03-2008&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=17-03-2008&group=4&gblog=2 Mon, 17 Mar 2008 21:46:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=16-03-2008&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=16-03-2008&group=3&gblog=2 http://wanjoyyod.bloggang.com/rss <![CDATA[งานอาจารย์ใหญ่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=16-03-2008&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanjoyyod&month=16-03-2008&group=3&gblog=2 Sun, 16 Mar 2008 20:46:33 +0700